Reläskydd P3

Produktsida för reläskydd P3. Reläskydd har till uppgift att skydda elkraftsystemet, och i detta ingående utrustning och anläggningar, från skadliga felströmmar. Reläskyddet är en viktig del av det s.k. felbortkopplingssystemet, där även mättransformatorer, likströmssystem, utlösningsrelä/magnet och brytare ingår.

GT Kraftsystem AB är en komplett leverantör av reläsystem. Vi erbjuder även service såsom provning av reläsystem, konsultation och platsmontage.

Visar alla 2 resultat