Ljusbågsvakt VAMP

Produktsida för ljusbågsvakt VAMP. En ljusbåge är en kontinuerlig kraftig elektrisk urladdning genom luft, där den elektriska spänningen joniserat luften. Varvid den blivit elektriskt ledande. Den flödande strömmen hettar upp luften till många tusen grader, vilket resulterar i att den avger ljus och ljud. Ljusbågar inträffar naturligt i stor skala i åskblixtar. Men utnyttjas däremot i mindre skala i svetsning och även för viss belysning, se båglampa. Ljusbågar utnyttjas även i så kallade ljusbågsugnar där de används för att smälta metaller.

GT Kraftsystem AB är din kompletta leverantör av reläskyddssystem för produktions-, transmissions- och distributionsanläggningar upp till 145 kV från den finska producenten VAMP.

Visar alla 5 resultat