VAMP 221

• Flexibelt och modulärt system kan anpassas till olika mål som kräver bågskydd

• Centralenhet och modulenheter konstruerar ett system som uppfyller dina kra

• Extra tillförsel och kommunikation via modulkabel

• Kontinuerlig övervakning av sensorer

• Anslutning av bärbar bågsensor i bågsensor I / O-enheter

• Indikering av bågsensor / strömkanal och aktivering av resereläge

• 3-fassströmmätning eller 2-fas och jordfelsströmmätning

• Övervakningsfelskydd (CBFP)

• Drift vid samtidig ström och ljus eller endast i ljus

• 4 normalt öppna reskontakter

• En normalt öppen och en växlar över larmkontakten

• 7 ms driftstid inklusive utgångsrelä

• Programmerbara driftszoner

Kategori:
Titel Typ Storlek
V321 application/zip 11 MB
VAMP-Arc-test-manual-and-test-sheets-with-macros application/zip 1 MB
Selection-table-VT.EN0021B application/pdf 35 KB
VAMP-221-NRJED111072EN-16p-19062013 application/pdf 6 MB
VAMP-221 application/pdf 231 KB
VAMP221-220-121-120-14Q4 application/pdf 6 MB
VARC-xx-MC-A007 application/pdf 8 MB
VTD221.EN011 application/pdf 21 KB
VAMP-221-V221-EN-M-B021 application/pdf 7 MB