VAMP 125

• Extern ingång för överströmsmätning via I> IN-ingången
• Händelseminne, LED-indikationsminne vid strömavbrott
• Användning vid samtidig ström och ljus eller endast i ljusläge
(I> & L> eller L>)
• Vanligtvis 7 ms driftstid med ett mekaniskt utgångsrelä:
med HSO är driftstiden vanligtvis endast 1 ms i ljuset
läge
• Två programmerbara driftszoner
• Fullständig självövervakning av systemet
• Upp till två normalt öppna trippkontakter för snabb bågblixtdetektering:
T1 (HSO) och T2 (SPST)
• En omkopplingskontakt: SF
• LED-indikationer för status, fel och trippelindikationer

Kategori:
Titel Typ Storlek
VAMP 125 (125_EN_M_B002) application/pdf 4 MB
V125_Panel_mounting application/pdf 695 KB