Våra Tjänster

Tjänster

Vi erbjuder trådning av reläskydden och konsulthjälp för konfigurering, selektivberäkning samt provning av reläskyddssystem t.ex VAMP och Easergy P3. Behöver ni hjälp med platsmontage, kan vi utföra detta.


Provning
Sedan hösten 2013 provar vi VAMP-skydd i kvalificerade applikationer med Freja 400.
Med Freja 400 provar vi reläskydd för motorer, generatorer och vindkraft med 3-fasig ström, spänning och frekvens.
Med denna kvalificerade provutrustning genomför vi snabbt provning av skydd med ett större antal skyddssteg.

På vår referenslista finns
12 kV motorer som driver kompressorer för gastillverkning för bl.a. medicinskt syfte.
Ett antal reläskydd för vindkraft med ström, spännings och frekvensskydd.
Genom Freja 400:s egenskaper kan provningen utföras mycket noggrant på ett rationellt sätt.