VAMP 321

• Flexibelt och modulärt system kan anpassas till olika mål som kräver bågskydd

• Centralenhet och modulenheter konstruerar ett system som uppfyller dina krav

• Kontinuerlig systemövervakning

• 3-fassström, nollsekvens spänning och ström

• Händelselogg, störningsinspelning och realtidsklocka

• Drift vid samtidig ström och ljus eller endast i ljus

• Direkt anslutning av bågsensorer i centralenheten utan att använda I / O-enheter

• 7 ms driftstid med färdkontakt och 2 ms med höghastighetsutgång (HSO)

• Programmerbara driftszoner

• Kommunikationsprotokollstöd för SCADA och automationsgränssnitt

• Stöder maximalt 6 digitala ingångar och 8 digitala utgångar för objektets (CB) status och kontroll (orderalternativ beroende)

Kategori: