VAMP V55

V55 – Spänningsskydd Relä

• Multifunktionell men användarvänlig
• 4 spänningsingångar som kan konfigureras med något av de tillgängliga fördefinierade spänningsmoderna, till exempel: 3LN + LLy / LNy = Faspänning och synkrocheck eller 3LN + Uo = Linje till neutral och nollföljd
• 12 programmerbara lysdioder: 2 fasta (ström, fel) och 8 fritt programmerbara med 2 fritt programmerbara tryckknappar (med lysdioder)
• Enkeltlinjediagram mimicerar med kontroll, indikering och levnadsmätningar
• Unicode språkstöd för översättning till något språk
• Tillgänglig som en slank version (S)

Kategori: